Kallelse till extra föreningsstämma, 14 april

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsemedlemmarna i Haga Kampsportsförening, 802470-5421 kallar härmed till extra föreningsstämma den 14 april 2019 kl. 14.00 på Hagagatan 31, Stockholm.

Kallelse publiceras här på Allstars hemsida samt anslås i klubblokal.

Kallade till extra föreningsstämma: medlemmar på Allstars.

Dagordning:

• Mer än hälften av föreningens styrelseledamöter avgår.

• Val av nya styrelseledamöter.

Med vänliga hälsningar

Föreningens styrelsemedlemmar